« Terug naar Home
 
over anouk

Over Anouk

Tolk Spaans

In 2001 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn tolkdiploma Spaans heb ik in 2012 behaald aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht. Gedurende een drietal perioden ben ik voor studie en werk in Spanje woonachtig geweest. In Nederland heb ik vijftien jaar als jurist gewerkt en sinds 2012 verricht ik tolkwerkzaamheden als notaristolk en gerechtstolk. Op mijn LinkedIn-pagina kunt u mijn verkorte cv bekijken.

Door de rechtbank Groningen ben ik beëdigd als tolk Spaans. Ik sta op C1-niveau ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 5009.